ANDRES GIRALDEZ

Andrés Giráldez Río 

 

Nome artístico: Andrés Giráldez

Endrezo: Rúa Eidos 49 36.800 Redondela (PO)

Teléfono de Contacto: 655 519 327

Actividade Principal: Actor, titeriteiro e marionetista