CONSTRUCION DE CABEZUDOS

 

 

 

Programa

  • Introdución,preparación da base con globo e papel
  • Modelado con papel, relieves e formas, diferencias técnicas
  • Outros materiais: cartulina, cordas, lás …
  • Estucado: preparación e aplicación
  • Pintado. Pequeno estudo da cor
  • Vestido e remate
  • Os bailes de cabezudos, pasarrúas