TANXARINA

Unha compañía de teatro de títeres galega, con máis de 35 anos de traxectoria artística. Combinamos a manipulación de bonecos có traballo actoral, música e animacións diversas.

Contamos historias con “retranca” para público infantil e familiar. Para facer rír e para facer pensar. Sempre xogando,sempre divirtindo!!