TITERES DE VARIÑAS

 

 

Programa

Pequena introdución histórica, técnicas de manipulación, tipos de títeres
Preparación da base do modelado
Modelado con papel, relieves, formas e diferentes técnicas
A construción das máns, deseño e montaxe
Estucado, preparación e aplicación
Pintado, pequeno estudio da cor
A contrución do vestido, patronaxe e montaxe
Ensamblaxe e remate
Animación e manipulación
Prácticas